Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην ΑΕΝ Κύμης...

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικ...

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην ΑΕΝ Κύμης...

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικ...