Δ.Πατρέων: Καταγγέλλει την επιβολή «άδικου προστίμου» από την Περ...

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με πρόσφατη απόφασή της, που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Πατρέων, επιβάλλ...