Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τ...

Στον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017...

ΥΠΕΣ: Εκτάκτως κλειστό τη Δευτέρα αρμόδιο τμήμα για άδειες διαμον...

To Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει, ότι το τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθ...

Άδειες διαμονής στην Ελλάδα για αγοραστές ακινήτων – Πόσες έχουν ...

Τα αποτελέσματα των παραχωρήσεων εκμετάλλευσης και των πωλήσεων ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω...