Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΑΔΕΙΑ ΘΗΡΑΣ

Ετικέτα: ΑΔΕΙΑ ΘΗΡΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΘΗΡΑΣ

Τι αλλάζει στη διαδικασία για την έκδοση άδειας θήρας (εγκύκλιος)

Με τις διατάξεις που καταργήθηκαν δεν επιτρεπόταν σε µεµονωµένο κυνηγό να καταθέτει µέσω τρίτου προσώπου διπλότυπα είσπραξης και λοιπά δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας...