Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ετικέτα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τα απαιτούμενα αποδεικτικά για έκδοση άδειας δόμησης μετά το ν. 4387/2016...

Διευκρινιστική εγκύκλιο, εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ’ «Τροποποίηση ∆ιατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην...

Έλαβε την άδεια δόμησης στις Σκουριές η Eldorado Gold

H Eldorado Gold επιβεβαιώνει ότι ως αποτέλεσμα της απόφασης #219/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τον έλεγχο της νομιμότητας διοικητικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, η...