Δημόσιο: Ποιοι υπάλληλοι μένουν εκτός άδειας ασθένειας τέκνων...

Με τις διατάξεις του νέου νόμου για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων θεσμοθετείται δικαίωμα ά...

Πώς υπολογίζεται η άδεια ασθένειας τέκνων στο Δημόσιο...

Με τις διατάξεις του νέου νόμου για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων θεσμοθετείται δικαίωμα ά...

Τι αλλάζει στην άδεια ασθένειας τέκνων στο Δημόσιο...

Αλλαγές στην απονομή άδειας ασθένειας τέκνων φέρνει ο νόμος για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλή...