Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ετικέτα: ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Πώς χορηγείται η άδεια άνευ αποδοχών

Η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών γίνεται έπειτα από συμφωνία των μερών εργοδότη – ασφαλισμένου. Κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών ο εργαζόμενος δεν...

Διευρύνονται οι δικαιούχοι άδειας άνευ αποδοχών που έχουν υγειονομική περίθαλψη (τροπολογία)

Διευρύνονται  οι περιπτώσεις των δικαιούχων άδειας άνευ αποδοχών που δύνανται να καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη καταβάλλοντας οι ίδιοι την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη. Να...