Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-ΦΡΣ

Ετικέτα: ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-ΦΡΣ

ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-ΦΡΣ

Μέσω ΟΤΑ, εμβολιασμός ανασφάλιστων παιδιών

Στην υπηρεσία των ανασφάλιστων πολιτών ζητεί να τεθούν τα δημοτικά ιατρεία και οι υγεινομικές υπηρεσίες των περιφερειών το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να προχωρήσει το...