Μετατάξεις 83 υπαλλήλων σε διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών...

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου 0ικονομικών που εδρεύει στ...