80 νέοι δημόσιοι υπάλληλοι αποφοίτησαν από την Εθνική Σχολή Δημόσ...

80 νέοι δημόσιοι υπάλληλοι και απόφοιτοι πλέον της Ελληνικής “ENA”, δηλαδή της Εθνικής Σχολής Δημόσι...