Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ετικέτα: 7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Λήξη αιτήσεων για 41 θέσεις Γενικής Ιατρικής στην 7η ΥΠΕ

Από τις 14 Μαρτίου, ημέρα δημοσίευσης της με Αρ. Πρωτ.: Α2γ/Γ.Π.ΟΙΚ.19572 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Προκήρυξη κενών και...