ΥΠΕΣ: Ενισχύσεις 768.769 σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πί...

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε επιχορηγήσεις ύψους  738.769  ευρώ  σε Οργανισμούς...