Ιαπωνία: Θανατική ποινή στην 70χρονη «μαύρη χήρα» που σκότωσε 3 ε...

Είχε πολλές σχέσεις με ηλικιωμένους ή ασθενείς άνδρες, που πληρούσαν κάποια από τα κριτήριά της, όπω...

Με το θάνατο της δώρισε ζωή

Μια 70χρονη από τον Βόλο με το θάνατό της δώρισε ζωή σε άλλους ανθρώπους. Τα ζωτικά όργανα της, δόθη...