Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 65 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ετικέτα: 65 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

65 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Δήμος Φιλάδελφειας – Χαλκηδόνος: Προσλήψεις 65 υπαλλήλων

Την πρόσληψη 65 ατόμων με σύμβασεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αποφάσισε ο ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ για την αντιετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών...

Όλη η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 65 προσλήψεις στην ΔΕΗ

Εκδόθηκε η 5Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου...