Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 61 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ετικέτα: 61 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

61 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Προσλήψεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εξήντα ενός (61) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: Α. Διοικητική...