ΑΣΕΠ: Έρχεται προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης με 588 μόνιμες...

Στα κεντρικά γραφεία του ΑΣΕΠ για επεξεργασία, βρίσκεται το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη...

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για 588 μόνιμες θέσεις...

Στην κεντρική υπηρεσία του ΑΣΕΠ, βρίσκεται το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την προκήρυξη δι...