Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 5860 ΕΥΡΩ

Ετικέτα: 5860 ΕΥΡΩ

5860 ΕΥΡΩ

Στα 5.860 ευρώ καθορίζεται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών από το...

Τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών των...