Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 571 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ετικέτα: 571 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

571 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διορισμοί 571 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αναμορφώμενοι πίνακες -ΦΕΚ)

Τους αναμορφωμένους Πίνακες Διοριστέων για την πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης, που κυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 317/4.4.2017 απόφαση του...