Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 4821/2014

Ετικέτα: 4821/2014

4821/2014

Πότε αρχίζει η εφαρμογή του Β’ Μέρους του 4281/14: Ποιους αφορά...

Δηµοσιεύτηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2016 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4368/2016 (Α’ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» στο...