Υπ. Παιδείας: Μετά την έκδοση του ΦΕΚ ο διορισμός 456 εκπαιδευτικ...

Ξεκινούν τις επόμενες μέρες, αμέσως μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, οι διαδικασίες διορισμού των 4...