Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 42 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ετικέτα: 42 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

42 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Π.Πελοποννήσου: Προσλήψεις σε υπηρεσίες της Π.Ε. Λακωνίας

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο μηνών, συνολικά έξι ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της...

Προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχολές του ΟΑΕΔ

Από σήμερα, έως και τις 11 Νοεμβρίου, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις, για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα καλύψουν τα προγράμματα των...

Προσλήψεις 42 ατόμων στο Δήμο Κορινθίων

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, προχωρά...