Πρόγραμμα κατάρτισης 4.000 ανέργων με επίδομα 1.471,60 ευρώ (αίτη...

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσ...

ΟΑΕΔ: Εντός της εβδομάδας οι πίνακες προσλήψεων 4.000 ανέργων στη...

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να αναρτηθούν από τον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες με τα αποτ...

ΕΣΕΕ: Ξεκινά άμεσα πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 4.000 αν...

Πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 4.000 νέων ανέργων ηλικίας 18 έως 24 ετών «για...