Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 4 ΑΤΟΜΑ

Ετικέτα: 4 ΑΤΟΜΑ

4 ΑΤΟΜΑ

Πρόσληψη 4 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Κρωπίας ΚΕ∆Κ έχει ως αντικείµενο τη λειτουργία των Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παίδων του ∆ήµου Κρωπίας...

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δ. Χερσονήσου

Ο δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών...

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Κοινωνικό Φαρμακείο και Παντοπωλείο Δ. Βόλου

Ο δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο...

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στο δήμο Βέροιας

Στην προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων ατόμων, 1 με ειδικότητα ΠΕ Φαρμακοποιού, 1 με ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού και 2 με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, με σύμβαση...

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στο δήμο Παλλήνης

Στην προκήρυξη πρόσληψης 4 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη...

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Στην προκήρυξη πρόσληψης 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, προχωρά το Ελληνικό...

Θέσεις τεσσάρων ατόμων στο Ίδρυμα Στ. Νιάρχος

Στην προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων ατόμων στο πρόγραμμα Archers προχωρά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για όλες τις λεπτομέρειες δείτε ΕΔΩ.  

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στο δήμο Λέσβου

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», ο δήμος Λέσβου προχωρά στην προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,...

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στο ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ Μαγνησίας

Στην προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ-ΥΕ (4 άτομα) προχωρά ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Μαγνησίας. Για ολόκληρη την προκήρυξη, καθώς και τα...

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στην Π. Στ. Ελλάδας

Στην προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων ατόμων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής...