Παράταση για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3...

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1136/Β΄/28-3-2018, δόθηκε παράταση για την υποβ...