Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 3Ε/2018

Ετικέτα: 3Ε/2018

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η 3E/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3E/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/7-2-2018, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή δύο (2) μελών στην Αρχή Εξέτασης...