ΑΣΕΠ: Αποκλειόμενοι προκήρυξης 3Ε/2017 (πίνακες)...

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι με την υπ΄ αριθμ. 268/2018 Απόφαση του Β΄ Τμήματος οριστικοποιήθηκε ο...

ΑΣΕΠ: Ανάρτηση οριστικού πίνακα αποκλειομένων της προκήρυξης 3Ε/2...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ.152/13.02.2018 Απόφαση του Β΄ Τμήματος (σύμφωνα με την 77/2017 Π...

ΑΣΕΠ: Πίνακας αποκλειομένων της προκήρυξης 3Ε/2017...

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 3Ε/2017 (ΦΕΚ 22/29.06.2017, Τε...

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 3Ε/2017...

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η  3Ε/2017 Προκήρυξη Α...