Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 372 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ετικέτα: 372 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

372 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΠΕΣΔΑ: Κατανομή 372 υπαλλήλων στους ΟΤΑ (ΦΕΚ – Πίνακες)

Την κατανομή τριακοσίων εβδομήντα δύο (372) συνολικά ατόμων σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών, για το έτος 2016 από...