Δήμος πλήρωσε 3.159 ευρώ για μια απλή ηλεκτρονική πλατφόρμα (απόφ...

Μερικές φορές στη «Διαύγεια» μπορείς να βρεις «μαργαριτάρια». Ένα από αυτά, είναι η απόφαση του Δήμο...