ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2017 (...

Σήμερα εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ, τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2017 (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και Φ...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2017 ...

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2017  (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και...

ΑΣΕΠ: Λήγει η προκήρυξη 2Κ/2017 για 135 θέσεις στα Δικαστήρια...

Εκδόθηκε η 2Κ/2017 Προκήρυξη (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στη...

ΑΣΕΠ: Τροποποιήσεις στην προκήρυξη 2Κ/2017 (ΦΕΚ)...

Με απόφαση του, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, το ΑΣΕΠ τροποποιεί: Την υπ’ αριθμ. 2Κ/2017 Προκήρυξη ...

ΑΣΕΠ: Στο τυπογραφείο η 2Κ/2017 Προκήρυξη για 135 θέσεις (πίνακας...

Με ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2017 Π...