Προσλήψεις 143 ατόμων στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου...

Η Διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικο...