Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 2ΕΓ/2016

Ετικέτα: 2ΕΓ/2016

2ΕΓ/2016

Εκδόθηκαν αναμορφώμενα αποτελέσματα της προκήρυξης 2ΕΓ/2016 από το ΑΣΕΠ (πίνακες)

Σήμερα εκδόθηκαν οι αναμορφωμένοι πίνακες διοριστέων, κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 6/10-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για...

Διόρθωση στην 2ΕΓ/2016 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ συμπεριελήφθη διόρθωση που αφορά στην προκήρυξη 2ΕΓ/2016 του ΑΣΕΠ για πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου...