Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 2Ε/2018

Ετικέτα: 2Ε/2018

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1Ε/2018 και 2Ε/2018 (πίνακες)

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 4 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού...