Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 2Ε/2017

Ετικέτα: 2Ε/2017

2Ε/2017

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε ο πίνακας αποκλειομένων της προκήρυξης 2E/2017

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2E/2017 (ΦΕΚ 21/29.06.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) πίνακας υποψηφίων για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων,...

ΑΣΕΠ: Πίνακας αποκλειομένων της προκήρυξης 2Ε/2017

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προβλεπόμενοι από την Προκήρυξη 2Ε/2017 (ΦΕΚ. 21/29.06.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) πίνακες υποψηφίων για τους οποίους διαπιστώθηκε έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων προς πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού...

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 2Ε/2017

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η  2Ε/2017 Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση συνολικά 8 θέσεων και ειδικότερα: Έξι (6)...