Μετατάξεις 24 υπαλλήλων στον ΕΟΤ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού» του Υπουργείου Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Πε...

Δ. Αρριανών: Χρειάζεται 24 υπαλλήλους, αλλά απολύει έξι παρατασιο...

«Ούτε καν τους έγινε μια κοινοποίηση της απόφασης για την λήξη πλέον της απασχόλησής τους.» δηλώνει ...