ΥΠΕΣ: Δίνει 24 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ στις Περιφέρειες για τη μι...

Κατανομή ποσού ύψους 24 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,...