Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 2/3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ετικέτα: 2/3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

2/3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Πετρόπουλος: Τα 2/3 των εισφορών θα καταβάλλουν δικηγόροι που είναι έμμισθοι...

  Βάσει του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013), ο δικηγόρος είναι ανεξάρτητος δημόσιος άμισθος λειτουργός (με ελευθερία συνείδησης και σκέψης) και προβλέπει πότε μπορεί να εργάζεται με...