Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 23.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ετικέτα: 23.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

23.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Voucher 29-64: Τελική ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης 23.000 δικαιούχων

Σύμφωνα με το Κεφ. 5.2.3 της Πρόσκλησης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 7.3944/7-3-2017 Απόφαση...