Κλήρωση 20 υποτροφιών για κρατούμενους από το Ελληνικό Ανοιχτό Πα...

Για δεύτερη ακαδημαϊκή χρονιά, 20 επιπλέον κρατούμενοι από 10 φυλακές της χώρας, έλαβαν υποτροφία κα...

Γαλλική Πρεσβεία: Υποτροφίες σε Έλληνες επιστήμονες με 1704 ευρώ ...

Με στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας...

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Δίνει 20 υποτροφίες σε κρατούμενους...

Την παροχή 20 υποτροφιών σε κρατούμενους προβλέπει μεταξύ άλλων η Συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν...