Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δ. Ικαρίας

Ο δήμος Ικαρίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν...

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση Ορεστιά...

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος, προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτε...

Πρόσληψη 2 ατόμων στα Κέντρα Κοινότητας Δ. Γορτυνίας...

Ο δήμος Γορτυνίας αποφάσισε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικά δύο (2) ατόµων, µε σύµβαση ερ...

Πρόσληψη 2 ατόμων στη Δημοτική Επιχείρηση Αστυπάλαιας...

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αστυπάλαιας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...

Προσλήψεις δύο ατόμων στη Σάμη

Στην πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, 1 ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού ...

Προσλήψεις δύο ατόμων στο δήμο Παιονίας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης δύο ατόμων, ενός με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός με ειδι...

Προσλήψεις δύο ατόμων στο δήμο Θήρας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 2 ατόμων, ενός με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός με ειδικό...

Προσλήψεις δύο ατόμων στο δήμο Ζίτσας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης δύο ατόμων, ενός με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός με ει...

Προσλήψεις δύο ατόμων στο δήμο Σάμου...

Στην προκήρυξη πρόσληψης δύο ατόμων, ενός με ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός με ειδικότ...

Προσλήψεις δύο ατόμων στο δήμο Ιεράπετρας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης δύο ατόμων, ενός με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός με ει...

Προσλήψεις δύο ατόμων στο Κέντρο Κοινότητας Πρέβεζας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 2 ατόμων, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕΨυχολόγων, με σύμβαση εργασίας ...

Θέσεις δύο εξωτερικών συνεργατών στο ΤΕΙ Αν. Μακ. Θράκης...

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια...
Σελίδα 1 απο 212 »