Υποχρεωτική από 1η Φλεβάρη η ανάρτηση της πινακίδας για αποδοχή π...

Επανέρχεται με νέα επιστολή της προς τα μέλη της η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και επιχειρηματικ...