Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 1ΕΓ/2016

Ετικέτα: 1ΕΓ/2016

1ΕΓ/2016

Υπ.Υγείας: Διευκρινήσεις για διορισμούς της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο σχετική με το διορισμό των καταταγέντων που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης, και για τους οποίους δεν υφίστανται οι αντίστοιχες...

Πόσοι επιτυχόντες ΑΣΕΠ κατανέμονται σε υπουργεία – Απόφαση Βερναρδάκη

Την κατανομή τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων (434) ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και διακοσίων σαράντα τριών (243) ατόμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), (ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 650/Γ΄/11-07-2016) και...