ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Ε/2016 ...

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2016 (ΦΕΚ.7/31.10.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ...

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Ε/2016 πλήρωσης θέσεων σε υπουργεία – Αιτή...

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Ε/2016 Προκήρυξη (ΦΕΚ 7/31-10-2016,...