Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 180 ΑΤΟΜΑ

Ετικέτα: 180 ΑΤΟΜΑ

180 ΑΤΟΜΑ

Προσλήψεις 180 ατόμων στο υπουργείο Εργασίας

Προσλήψεις για εκατόν ογδόντα (180) άτομα τα οποία θα απασχοληθούν ως επικουρικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, σε...