Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 18 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ετικέτα: 18 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

18 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Πρόσληψη 18 ατόμων από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Την πρόσληψη συνολικά 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των εποχιακών ή παροδικών αναγκών της ανακοινώνει η Εφορεία...

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Προχωρά στην πρόληψη 18 ατόμων για πυρασφάλεια

Την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων η διάρκεια απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες (3)...

18 προσλήψεις στο Δήμο Κοζάνης

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ...