Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 15Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ετικέτα: 15Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

15Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Βρυξέλλες: Η 15η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων – Αιτήσεις, θέματα

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Marc Lemaître και ο Γενικός Γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής...