Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 15 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ετικέτα: 15 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

15 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Μετάταξη 15 υπαλλήλων στο Υπουργείο Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού, που εδρεύει στο Κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα), επί της οδού Λ. Αμαλίας 12, προτίθεται προκειμένου να καλύψει επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες της...

Μετατάξεις 15 υπαλλήλων στο υπουργείο Οικονομικών

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών...