Μετάταξη 15 υπαλλήλων στο Υπουργείο Τουρισμού...

Το Υπουργείο Τουρισμού, που εδρεύει στο Κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα), επί της οδού Λ. Αμαλίας 12, πρ...

Μετατάξεις 15 υπαλλήλων στο υπουργείο Οικονομικών...

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύει στ...