Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 15 ΑΤΟΜΑ

Ετικέτα: 15 ΑΤΟΜΑ

15 ΑΤΟΜΑ

Αποσπάσεις 15 υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της,...

Πρόσληψη 15 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο Κερατέας

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ" ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων Καθηγητών Μουσικής για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου «∆ηµήτριος Νικολάου» του...

Πρόσληψη καθαριστών στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης

Τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης εγκρίνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) καθαριστών ΥΕ κατηγορίας, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...

Πρόσληψη 15 ατόμων στο Δ. Παιανίας

Ο δήμος Παιανίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών...

Πρόσληψη 15 μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Δ. Πολυγύρου

Ο δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση συνολικά δεκαπέντε (15) μουσικών για την κάλυψη των...

Πρόσληψη 15 ατόμων στο Δ. Αθηναίων

Ο δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένα Κέντρα...

Δ. Μινώα Πεδιάδας: Παραμένουν οι συμβασιούχοι, προσλήψεις 15 μονίμων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αφού συνεδρίασε έκτακτα την Τετάρτη 12/07/2017 μετά από πρόταση του Δημάρχου κ. Ζαχαρία Καλογεράκη, αποφάσισε ομόφωνα: «Την...