Ιδού οι 13 προκηρύξεις για 11.313 θέσεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ...

‘Ολο το κείμενο, όπως αυτό  δημοσιέυθηκε στο ένθετο «Καριέρα+Εργασία» που κυκλοφορεί κάθε Δευτ...

AΣΕΠ: 11.313 θέσεις στο Δημόσιο -Ποιες είναι οι 13 προκηρύξεις...

Προκηρύξεις που αφορούν τη δημιουργία 11.313 μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο, έχουν εκδοθεί ή βρίσκονται ...