Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 13 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ετικέτα: 13 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

13 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Μετάταξη 13 υπαλλήλων στη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας του ΥΠΕΣ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη υπηρεσιακών της αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη...

Αποσπάσεις 13 υπαλλήλων σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να ολοκληρώΕπιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών : Πρόσληψη 13 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)σει την στελέχωσή...

Μετατάξεις 13 υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρία: 1488/192/26-7- 2017), προτίθεται να καλύψει τις...