Περιφερειακό Συνέδριο Ανατολικής Αττικής παρουσία Τσίπρα (πρόγραμ...

Η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διοργανώνουν τις εργασίες του Περιφερ...